โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558

iEnergyGuru.com

รอบที่ 2 เริ่ม 15 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2558

โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558

ปัจจุบันมีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อน  เช่น  โรงพยาบาล  โรงแรม  ร้านอาหาร  ร้านเสริมสวย  เป็นต้น  สำหรับการผลิตน้ำร้อนได้มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มโดยใช้พลังงานจากก๊าซและไฟฟ้า หรือหากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม ( Boiler) ที่ใช้น้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง การใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้ำร้อน ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมกับคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกหนึ่งของการผลิตน้ำร้อน คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ สำหรับกิจการโรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานบางแห่งนั้นสามารถใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แบบผสมผสานกับระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือทิ้ง เพราะกิจการเหล่านี้ล้วนมีการใช้ระบบปรับอากาศเครื่องทำความเย็น เตาเผา หม้อไอน้ำ ที่มีความร้อนเหลือทิ้งอยู่มาก การใช้พลังงานผสมผสานดังกล่าว สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า และสิ่งที่สำคัญ คือ เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนการลงทุนในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้การสนับสนุนการลงทุนในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ผลิตได้ในรอบปีมีค่าตั้งแต่ 800 kWh/m²-ปี ขึ้นไป ให้การสนับสนุน 1,596 บาท/ตร.ม.ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์

2. ให้การสนับสนุนการลงทุนในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ในส่วนของถังเก็บน้ำร้อนดังนี้

2.1 ถังน้ำร้อนใหม่เหล็กแผ่นเคลือบภายในด้วยอีพ็อกซี่หรืออินาเมล หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า หรือทำด้วย Stanless Steel ให้การสนับสนุน 504 บาท/ตร.ม.ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์

2.2 ถังน้ำร้อนใหม่ทำด้วยวัสดุอื่นให้การสนับสนุน 50 บาท/ตร.ม.ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์

3.ท่อน้ำร้อนให้การสนับสนุนดังนี้

3.1 ทองแดงหรือสแนเลส ให้เงินสนับสนุน 280 บาท/ตร.ม.ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์

3.2 ท่อ PPR เกรดตั้งแต่ 25 ขึ้นไปและทนอุณหภูมิได้สูงกว่า 95 องศาเซลเซียส หรือท่อเหล็กดำไร้ตะเข็บ ให้เงินสนับสนุน 170 บาท/ตร.ม.ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์

4. ให้การสนับสนุนการลงทุนในส่วนของค่าเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และอุปกรณ์ตรวจวัด ค่าติดตั้ง จำนวน 420 บาท/ตร.ม.ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์น้ำร้อนปี 58

แบบขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ฯปี 58

จดหมายนำส่งปี 58

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจปี 5

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 

0 Reviews

Write a Review