โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า: Ft โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 

ทำความเข้าใจค่าเอฟที(Ft)แบบง่ายๆ กัน

 

รู้หรือไม่? ค่า Ft คืออะไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องจ่ายค่า Ft 

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  1. ค่าไฟฟ้าพื้นฐาน คือ ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจำหน่ายและค่าการผลิต ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อ ระดับหนึ่งโดยมีส่วนประกอบตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 8 ประเภท
  2. ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที (Ft) คือ การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน

Ft  ย่อมาจากอะไร

จากความหมายดั้งเดิม Ft ย่อมาจากคำว่า Float time  มีความหมายว่า การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้  เช่น  ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการคำนวณ
เนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณสูตร Ft ให้คงเหลือเพียง ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน เท่านั้นที่ กฟผ.ไม่สามารถควบคุมได้  และสามารถนำไปคำนวณในสูตร Ft  ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้ประสานงานกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อเปลี่ยนคำย่อของค่า Ft ให้สอดคล้องกับสูตรปัจจุบัน โดยปัจจุบันค่า Ft จะย่อมาจาก Fuel Adjustment Charge (at the given time)

กติกาการปรับปรุงค่า Ft

  1.  มีการปรับปรุงค่า Ft ทุกๆ 4 เดือน
  2. พิจารณาปรับค่า Ft จะอ้างอิงตามราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
  3. ไม่คิดรวมกับค่าไฟฟ้าพื้นฐาน

ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทที่ 1  บ้านอยู่อาศัย

ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร

ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

11536758_662784803821565_1026349999233209425_n

 

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, http://www.mea.or.th/ (การไฟฟ้านครหลวง)

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *