Infographic


อธิบายข้อมูล ความรู้ด้านพลังงาน โดยใช้แผนภาพเชิงวิชาการที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

รู้ได้อย่างไรว่าเป็น โรงงานควบคุมตามกฏหมาย ?

/
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน…

การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน

/
ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือเรียกโดยย่อว่า EnMS ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือเรียกโดยย่อว่า ISO)

ชนิดของโคมไฟ

/
ชนิดของโคมไฟ อย่างที่ทราบกันว่านอกจากหลอดไฟจะมีหลายประเภทแล้ว ชนิดของโคมไฟก็ยังมีหลายประเภทเช่นกัน โดยลักษณะของโคมไฟก็จะอิงตามชนิดของหลอดไฟ

ชนิดของหลอดไฟ

/
ชนิดของหลอดไฟ อุปกรณ์ในระบบแสงสว่งนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของหลอดไฟที่นิยมใช้กันทั้งในโรงงานและอาคารในปัจจุบัน

การตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit)

/
Energy Audit สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการตรวจวัดการใช้พลังงาน คือ ความปลอดภัยในการตรวจวัด โดยก่อนการตรวจวัดทุกครั้งผู้ที่ทำการตรวจวัดจะต้องทำการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน

เสียงรบกวนจากกังหันลม

/
เสียงรบกวนจากกังลม ปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป รวมถึงแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนั้นยังคงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับด้านเสียงรบกวนที่เกิดจาการหมุนของใบพัด

Heat Losses in Steam Generation System

/
Steam generation system หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญในระบบผลิตไอน้ำ (Steam generation system) ความร้อนส่วนใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะน้ำเป็นไอน้ำตามความดันต่าง ๆ ที่โรงงานต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็ยังมีความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไอน้ำด้วย

6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน

/
วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน

ข้อมูลปริมาณขยะชุมชนรายภาค ปี 2557

/
ข้อมูลปริมาณขยะชุมชนรายภาค…

การบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001

/
จัดการพลังงาน ISO 50001 นั้นจะดำเนินการโดยใช้หลักการของ P-D-C-A ที่คำนึงถึงต้นทุนตลอดจนวงจรชีวิตอุปกรณ์ด้านพลังงาน และปรับใช้ในขนาดที่เหมาะสม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

Greenhouse Effect : ปรากฏการณ์เรือนกระจก - iEnergyGuru

/
Greenhouse Effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือการที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก ซึ่งก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด ถ้าไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิโลกในตอนกลางวันจะร้อนจัด ส่วนกลางคืนจะหนาวจัด

10 จังหวัดที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทย

/
โซล่าเซลล์ ทราบหรือไม่!! 10 จังหวัดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์มากที่สุดในประเทศไทยนครราชสีมาอุบลราชธ่นีอุดรธานีขอนแก่น

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (Final Energy Consumption by Economic Sector)

/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย…

LED คุ้มกว่า ยังไง?

/
LED คุ้มกว่า ยังไง? หลอด …

มารู้จักถังก๊าซหุงต้มกันเถอะ

/
มารู้จักถังก๊าซหุงต้มกันเถอะ ก๊าซหุงต้มที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยจะมีส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซโพรเพน…