ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไม่ใช่แค่โลกสวย

ลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไม่ใช่แค่โลกสวย 

แต่คือความรับผิดชอบของทุกคนบนโลก

 

อย่างที่ทราบว่าทุกวันนี้ โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจาก"ปราการณ์ก๊าซเรือนกระจก" (Greenhouse Effect) คือ   การที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก โดยก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์นี้ ได้แก่               ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซฟูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งระดับของคาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันเสียออกสู่บรรยากาศ การเผาไร่หรือเผาขยะต่างๆ การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นต้น

ดังนั้นทุกคนจึงต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง เนื่องจากปัจจุบันปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการคาดการณ์ว่าอีก 100 ปีข้างหน้าถเาไม่มีการแก้ไขหรือชะลอการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเกือบ 1000 ppm ซึ่งจะส่งผล กระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

คือความรับผิดชอบ ของทุกคน


ขอขอบคุณ ภาพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *