การบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001

การบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001

การบริหารจัดการพลังงาน (ISO 50001) นั้นจะดำเนินการโดยใช้หลักการของ P-D-C-A ที่คำนึงถึงต้นทุนตลอดจนวงจรชีวิตอุปกรณ์ด้านพลังงาน และปรับใช้ในขนาดที่เหมาะสม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยการบริหารการจัดการพลังงานอย่างจะดำเนินการเพื่อลดดัชนีการใช้พลังงานภายในองค์กรลง ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

เมื่อภายในองค์กรมีดัชนีการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จะต้องมีจัดตั้งหน่วยงานและกลุ่มคนเพื่่อมารับผิดชอบด้านการจัดการพลังงาน และจัดการพลังงานเพื่อลดดัชนีการใช้พลังงานลง เมื่อดัชนีการใช้พลังงานภายในองค์กรลดลงแล้วจะต้องมีการควบคุมดัชนีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องและทำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมดัชนีการใช้พลังงานส่วนใหญ๋จะเกิดจากการลงทุนเพื่อลดดัชนีการใช้พลังงานลง เช่น การเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการพลังงาน (ISO 50001) จะแตกต่างกับการจัดการพลังงานทั่วไปโดยการจัดการพลังงานทั่วไปนั้นจะมีการจัดการการใช้พลังงานก็ต่อเมื่อภายในองค์กรมีดัชนีการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นและหยุดควบคุมการใช้พลังงานเมื่อดัชนีการใช้พลังงานลดลงและตรวจวัดการใช้พลังงานอีกครั้งเมื่อดัชนีการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอีก จึงทำให้ระบบการจัดการพลังงานทั่วไปเป็นระบบการจัดการพลังงานที่ไม่ยั่งยืนเมื่อเทียบกับ การบริหารจัดการพลังงาน (ISO 50001)

 

การบริหารจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *