การตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit)

การตรวจวัดการใช้พลังงาน

(Energy Audit)

วิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานหรืออาคาร (Energy Audit) ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่

 1. การศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานเบื้องต้น เช่น บิลค่าไฟฟ้า 12 เดือน, บิลค่าเชื้อเพลิง 12 เดือน, ปริมาณการผลิต รายละเอียดของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน ฯลฯ
 2. จำแนกประเภทเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภทของการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า, ความร้อน เป็นต้น
 3. ศึกษาการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในจุดต่างๆ ของกระบวนการผลิตว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดใดที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด
 4. กำหนดแผนการตรวจวัด โดยทำการตรวจวัดตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น การตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น มีตัวแปรที่จำเป็นดังนี้
 • ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็น
 • ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเย็น
 • อัตราการไหลของน้ำเย็น
 • อุณหภูมิน้ำเย็นเข้า-ออก
 1. จัดเตรียมเครื่องมือวัดที่จำเป็น เช่น การตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น มีเครื่องมือวัดที่จำเป็นดังนี้
 • Power Meter/Power Recorder
 • เครื่องบันทึกอัตราการไหลของน้ำ
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ
 1. ดำเนินการตรวจวัดจริง รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น บันทึกการเดินเครื่องจักร, บันทึกค่าการใช้พลังงานจากมิเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการตรวจวัดการใช้พลังงาน คือ ความปลอดภัยในการตรวจวัด โดยก่อนการตรวจวัดทุกครั้งผู้ที่ทำการตรวจวัดจะต้องทำการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ http://ienergyguru.com/2016/06/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย/

Energy Audit

เรียบเรียงโดย ทีมงาน iEnergyGuru

iEnergyGuru-Blue

การตรวจวัดการใช้พลังงาน

(Energy Audit)

3 Reviews

5
1
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *