Entries by angsumon

โรงงานดักจับคาร์บอนจากอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไอซ์แลนด์

โรงงานดักจับคาร์บอนจากอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไอซ์แลน […]

ต้นแบบแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริด

ต้นแบบ แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ํา ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดในมห […]

ภูมิภาคอาเซียนเริ่มจริงจังกับการลด CO2 บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละประเทศ

ภูมิภาคอาเซียนเริ่มจริงจังกับการลด CO2 บนพื้นฐานความเป็ […]

กระทรวงพลังงานสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาทเพื่อช่วยโรงพยาบาลในการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน

กระทรวงพลังงานสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาทเพื่อช่วย โรงพยาบ […]

วันมหิดล

วันมหิดล 24 กันยายน ของทุกปีถูกจัดให้เป็น "วันมหิดล" ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระราชชนกที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทย

18 สิงหาคม 2559 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี จัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Apple จะเปลี่ยนก๊าซเสียจากขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

ขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนที่เกิดมาจากบ่อขยะ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมือง Catawba  ซึ่งโครงการนี้มีอายุการใช้งานราว 16 ปี

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันนอกจาการจัดงานเพื่อระลึกถึงบุญคุณของแม่แล้ว ยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ชนิดของโคมไฟ

ชนิดของโคมไฟ อย่างที่ทราบกันว่านอกจากหลอดไฟจะมีหลายประเภทแล้ว ชนิดของโคมไฟก็ยังมีหลายประเภทเช่นกัน โดยลักษณะของโคมไฟก็จะอิงตามชนิดของหลอดไฟ

ชนิดของหลอดไฟ

ชนิดของหลอดไฟ อุปกรณ์ในระบบแสงสว่งนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของหลอดไฟที่นิยมใช้กันทั้งในโรงงานและอาคารในปัจจุบัน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม “Energy Point”

Energy Point เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน SME ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังค่อยๆขยับฟื้นตัวเช่นนี้ การบริหารกิจการขนาดกลางและเล็ก (SME) จำเป็นต้องคำนึงถึง "ต้นทุนการผลิต" เป็นสำคัญ