Entries by angsumon

โรงงานดักจับคาร์บอนจากอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไอซ์แลนด์

โรงงานดักจับคาร์บอนจากอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไอซ์แลน […]

ต้นแบบแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริด

ต้นแบบ แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ํา ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดในมห […]

ภูมิภาคอาเซียนเริ่มจริงจังกับการลด CO2 บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละประเทศ

ภูมิภาคอาเซียนเริ่มจริงจังกับการลด CO2 บนพื้นฐานความเป็ […]

กระทรวงพลังงานสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาทเพื่อช่วยโรงพยาบาลในการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน

กระทรวงพลังงานสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาทเพื่อช่วย โรงพยาบ […]

วันมหิดล

วันมหิดล 24 กันยายน ของทุกปีถูกจัดให้เป็น "วันมหิดล" ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระราชชนกที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทย

18 สิงหาคม 2559 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี จัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Apple จะเปลี่ยนก๊าซเสียจากขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

ขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนที่เกิดมาจากบ่อขยะ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมือง Catawba  ซึ่งโครงการนี้มีอายุการใช้งานราว 16 ปี