ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

ธนาคารโลก (The World Bank) และ บริษัท เงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) จับมือร่วมกันสร้าง website Global Solar Atlas เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System) ที่รวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศบนโลกของเรา โดยจุดประสงค์หลักของเครื่องมือนี้จะเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบลงพื้นดิน โดยโครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาระบบสารสนเทศโดย หน่วยงาน Energy Sector Management Assistance Program โดยธนาคารโลก ได้มอบหมายให้บริษัท Solargis เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

หน้า website Global Solar Atlas (ที่มาของรูปภาพ website : globalsolaratlas)

โดยเป้าหมายหลักของ Global Solar Atlas เพื่อที่จะมอบข้อมูลแบบง่ายและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแสงอาทิตย์จากทุกมุมโลกอย่างง่ายดาย

Global Solar Atlas มอบโอกาสให้กับผู้ประกอบการทำการสำรวจพื้นที่เบื่องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่ทุกมุมโลก ผ่านคุณลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิศาสตร์ ผังเมือง ผังการคมนาคม และ พื้นที่เหมาะสมในการคัดสรรก่อสร้างโรงไฟฟ้า มากไปกว่านั้นเครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยผู้ใช้งานในการคัดกรอง สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ในแต่ละชั้น ประกอบด้วย ผลผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PVOUT)
การฉายรังสีในแนวนอนทั่วโลก (GHI) การฉายรังสีตามปกติ การกระจายรังสีในแนวนอน (DIF) องศาที่เหมาะสมของการกระจายรังสี (GTI) อุณหภูมิ (TEMP) ภาพถ่ายดาวเทียม (SATELLITE) และ แผนผังถนน (NORMAL)

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

องค์ประกอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GSI) (ที่มาของรูปภาพ website : kornkanok122)

เครื่องมือหลักที่ประกอบใน Global Solar Atlas มีดังนี้

1 ซูมเข้า-ออก
2 เลือกและซ่อนชั้นของพื้นผิวที่ต้องการ
3 ข้อมูลเพิ่มเติมของ Global Solar Atlas
4 ตรวจสอบตำแหน่งพิกัดพื้นที่ที่เลือก
5 ข้อมูลเพิ่มเติมของพื้นที่ที่เลือก
6 แสดงความเข้มข้นของแสง
7 เลือกและซ่อนชั้นของพื้นผิวที่ต้องการ

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

รูปประกอบแสดงข้อมูลข้อ 1-7 (ที่มาของรูปภาพ website : globalsolaratlas)

8 ค้นหาพื้นที่ที่ต้องการ จากชื่อ หรือ พิกัด latitude และ longitude
9 เลือก ข้อมูลแสงอาทิตย์ หรือ หมวดคำนวณ
10 ใส่ข้อมูลของระบบที่จะติดตั้ง เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพพลังงาน
11 ดาวน์โหลดรายงาน เป็น PDF

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

รูปประกอบแสดงข้อมูลข้อ 8-11 (ที่มาของรูปภาพ website : globalsolaratlas)

เรียบเรียงโดย นายศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตน์ ทีมงาน iEnergy guru
เอกสารอ้างอิง
http://globalsolaratlas.info/knowledge-base/user-guide
http://globalsolaratlas.info/?c=-0.703107,-3.032227,2&s=-24.846565,-53.964844&m=sg:ghi
http://globalsolaratlas.info/about
http://globalsolaratlas.info/knowledge-base/introduction

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

เครื่องมือคำนวณพลังงาน
  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5(4 )
  • Your Rating


Advertisements
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *