ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

เครื่องมือคำนวณพลังงาน ธนาคารโลก (The World Bank) และ บริษัท เงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) จับมือร่วมกันสร้าง website Global Solar Atlas เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ที่รวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศบนโลกของเรา โดยจุดประสงค์หลักของเครื่องมือนี้จะเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบลงพื้นดิน โดยโครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาระบบสารสนเทศโดย หน่วยงาน Energy Sector Management Assistance Program โดยธนาคารโลก ได้มอบหมายให้บริษัท Solargis เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

หน้า website Global Solar Atlas (ที่มาของรูปภาพ website : globalsolaratlas)

โดยเป้าหมายหลักของ Global Solar Atlas เพื่อที่จะมอบข้อมูลแบบง่ายและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแสงอาทิตย์จากทุกมุมโลกอย่างง่ายดาย

Global Solar Atlas มอบโอกาสให้กับผู้ประกอบการทำการสำรวจพื้นที่เบื่องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่ทุกมุมโลก ผ่านคุณลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิศาสตร์ ผังเมือง ผังการคมนาคม และ พื้นที่เหมาะสมในการคัดสรรก่อสร้างโรงไฟฟ้า มากไปกว่านั้นเครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยผู้ใช้งานในการคัดกรอง สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ในแต่ละชั้น ประกอบด้วย ผลผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PVOUT)
การฉายรังสีในแนวนอนทั่วโลก (GHI) การฉายรังสีตามปกติ การกระจายรังสีในแนวนอน (DIF) องศาที่เหมาะสมของการกระจายรังสี (GTI) อุณหภูมิ (TEMP) ภาพถ่ายดาวเทียม (SATELLITE) และ แผนผังถนน (NORMAL)

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

องค์ประกอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GSI) (ที่มาของรูปภาพ website : kornkanok122)

เครื่องมือหลักที่ประกอบใน Global Solar Atlas มีดังนี้

  1. ซูมเข้า-ออก
  2. เลือกและซ่อนชั้นของพื้นผิวที่ต้องการ
  3. ข้อมูลเพิ่มเติมของ Global Solar Atlas
  4. ตรวจสอบตำแหน่งพิกัดพื้นที่ที่เลือก
  5. ข้อมูลเพิ่มเติมของพื้นที่ที่เลือก
  6. แสดงความเข้มข้นของแสง
  7. เลือกและซ่อนชั้นของพื้นผิวที่ต้องการ
  8. ค้นหาพื้นที่ที่ต้องการ จากชื่อ หรือ พิกัด latitude และ longitude
  9. เลือก ข้อมูลแสงอาทิตย์ หรือ หมวดคำนวณ
  10. ใส่ข้อมูลของระบบที่จะติดตั้ง เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพพลังงาน
  11. ดาวน์โหลดรายงาน เป็น PDF

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

รูปประกอบแสดงข้อมูลข้อ 1-7 (ที่มาของรูปภาพ website : globalsolaratlas)

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

รูปประกอบแสดงข้อมูลข้อ 8-11 (ที่มาของรูปภาพ website : globalsolaratlas)


เรียบเรียงโดย นายศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตน์ ทีมงาน iEnergy guru
เอกสารอ้างอิง
http://globalsolaratlas.info/knowledge-base/user-guide
http://globalsolaratlas.info/?c=-0.703107,-3.032227,2&s=-24.846565,-53.964844&m=sg:ghi
http://globalsolaratlas.info/about
http://globalsolaratlas.info/knowledge-base/introduction

1 Review

5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *