Entries by Champ

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Advertisements

SOLAR PARKING LOTS แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์

เชื่อว่าเกือบทุกคนคงมีโอกาสไปจับจ่ายใช้สอยหาซื้อสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย ที่เราเรียกว่า ซุปเปอร์สโตร์ หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต กันบ่อยพอสมควร

เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND FUNNEL POWER GENERATION TECHNOLOGY)

เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมได้รับการจดทะเบียนด้านลิขสิทธิ์แล้วใน มลรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา โดย Mark Luke Wind Energy ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลก

พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ […]

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ […]

ถ้าเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า

สิ่งที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ให้ค่ำมั่นสัญญาตามข้อตกลงปารีสในการช่วยกันลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ "สภาวะโลกร้อน"

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ISO 50001

โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

6 ประเทศ มุ่งสู่พลังงานหมุนเวียน และการลดการปลดปล่อย CO2

ในปี 2015 โลกได้แสดงให้เห็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ด้านการต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยข้อตกลงเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ

สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศแหล่งพลังงานแห่งอนาคตของโลก

ดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงผลิตพลังงานขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า SPS-ALPHA (Solar Power Satellite via Arbitrarily Large Phased Array) เป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายสำหรับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าในอวกาศ

ความมุ่งมั่นของ IKEA ด้านพลังงานสะอาดกับการสร้าง “Solar rooftop” ใหญ่ที่สุดใน รัฐวอชิงตัน

IKEA ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่แห่งสวีเดนกำลังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาใหญ่ที่สุดในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยมีแผนที่จะเปิดห้างแห่งนี้ภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิ(มีนาคม-มิถุนายน) ของปี 2017