Entries by Fluke

บันทึกใหม่ของหน้าประวัติศาสตร์โลก – จานแปลงพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (solar thermal dish generator) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 97%

บันทึกใหม่ของ หน้าประวัติศาสตร์โลก – จานแปลงพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (solar thermal dish generator) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 97%การวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของจานแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
จากสถิติที่ผ่านมาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์พบว่าจานแปลงพลังงานดังกล่าวสามารถดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟฟ้าได้ที่ 22%

Advertisements

โครงการ concentrated solar power ขนาด 700 เมกะวัตต์ในนครดูไบ ด้วยการร่วมทุนของจีนและซาอุดิอาระเบีย

โครงการ concentrated solar power ขนาด 700 เมกะวัตต์ในนครดูไบ ด้วยความร่วมทุนของจีนและซาอุดิอาระเบียการไฟฟ้าและการประปาแห่งนครดูไบ (Dubai Electricity and Water Authority ;DEWA) ได้ลงนามในสัญญาให้กับสวนโซล่าส่วนที่ 4 ของ มุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตู (ชื่อสวนโซล่าแห่งนี้) ขนาด 700 เมกะวัตต์ มูลค่าอยู่ที่ราว ๆ 14.2 พันล้านเดอร์เเฮม

COP 23 การเจราจาสหประชาชาติเกี่ยวกับสภาพอากาศโลกที่ดูเมือนไม่คืบหน้า !

COP 23 การเจราจาสหประชาชาติ เกี่ยวกับสภาพอากาศโลกที่ดูเมือนไม่คืบหน้า !การเจราจาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสภาพอากาศโลก ณ กรุงบอนน์ มีการสรุปความคืบหน้าถึงประเด็นทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาใหญ่ ๆ คือเรื่องของก๊าซคาร์บอน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่แก้ไม่ตก