ภาวะโลกร้อน


ข่าวสาร บทความ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน

การบินอวกาศที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ชั้นสตราโตสเฟียร์ของโลกร้อนขึ้น 4 องศา ?

/
ในงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนนี้…

6 วิธีในการกำจัดคาร์บอนออกจากอากาศ (6 Ways to Remove Carbon Pollution from the Sky)

/
ดาวเคราะห์สีน้ำเงินในสุริยะจักรวาลซึ่งมันคือถิ่นกำเนิดและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่เรียกกันว่า…