เรื่อง

Re-Use CO2 ปฏิวัติทรัพยากรโลก

/
Re Use CO2 ปฏิวัติวงการ เมื่อ Climeworks บริษัทสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ คิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาปริมาณ CO2 ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชั้นบรรยากาศของโลก ให้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพอากาศให้น่าอยู่มากขึ้น