เรื่อง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ?

/
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก…

กังหันลมไร้ใบพัด

/
กังหันลมชนิดไร้ใบพัด   ผลกระทบทางเสียงจากใบพัดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้งานในแหล่งชุมชน…