เรื่อง

เยอรมนีเข้าใกล้การปันส่วนก๊าซภายใต้แผนฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ

/
ที่มา: https://www.bbc.com/news/business-61908998 เยอรมนีเข้าใกล้การปันส่วนก๊าซมากขึ้นหลังจากรัสเซียลดลงการจ่ายก๊าซผ่านท่อส่งก๊าซ…