เรื่อง

ฝรั่งเศสออกกฎบังคับให้ร้านค้าที่ติดเครื่องปรับอากาศปิดประตูเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

/
Agnes Pannier-Runacher รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา…

Energy conservation of motor: การอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์

/
การอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์ (Energy…