เรื่อง

Martin Cooper ผู้คิดค้นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรก

/
ชายผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็น…