เรื่อง

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

/
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย…

สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศแหล่งพลังงานแห่งอนาคตของโลก

/
ดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงผลิตพลังงานขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า SPS-ALPHA (Solar Power Satellite via Arbitrarily Large Phased Array) เป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายสำหรับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าในอวกาศ

ความมุ่งมั่นของ IKEA ด้านพลังงานสะอาดกับการสร้าง "Solar rooftop" ใหญ่ที่สุดใน รัฐวอชิงตัน

/
IKEA ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่แห่งสวีเดนกำลังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาใหญ่ที่สุดในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยมีแผนที่จะเปิดห้างแห่งนี้ภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิ(มีนาคม-มิถุนายน) ของปี 2017

เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบไม่ใช้น้ำ

/
the KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) ผู้เริ่มต้นคิดค้นและผลิต เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบไม่ใช้น้ำ NOMADD (NO-water Mechanical Automated Dusting Device) โดยได้รับสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกองทุนนวัตกรรมมูลค่ารวมกัน

รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar Radiation)

/
รังสีจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ รังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบขอบบรรยากาศเรียกว่า รังสีที่นอกโลก (Extraterrestrial Solar Radiation) ซึ่ง ประกอบด้วย ช่วงคลื่นสั้น ตั้งแต่ 290-300 นาโนเมตร ถึง 97เปอร์เซ็นต์

ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

/
ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ (Large hydroelectric power plant)โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก (Small hydroelectric power plant, mini hydroelectric power plant)โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดจิ๋ว (Micro hydroelectric power plant)

เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น (Wave Energy Conversion Technology)

/
เทคโนโลยีการแปลง พลังงานคลื่น (Wave energy conversion technology)เป็นพลังงานรูปอื่น โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ทุ่นลอยแอตเทนนูเอเตอร์ ทุ่นลอยแบบดูดซับพลังงาน อุปกรณ์ดักจับพลังงานแบบโอเวอร์ทอปปิ้ง และคอลัมน์นํ้าสั่น1. Attenuator ทุ่นลอย, แอตเทนนูเอเตอร์

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

/
พลังงานจากมหาสมุทร (Potential of ocean energy)ในด้านพลังงานคลื่น กระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง ระดับอุณหภูมิแตกต่าง และความเค็มที่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรของโลก ข้อมูลจากแผนที่นำไปใช้ประเมินศักยภาพการแปลงพลังงานมหาสมุทรไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรยังมีต้นทุนสูง

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

/
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนดินถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ํามีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527

เขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย

/
เขื่อนภูมิพล (BHUMIPOL DAM)เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้้ามีความจุสูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนบางลาง (Banglang Dam)

/
เขื่อนบางลาง (Banglang Dam)กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากตัวอำเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร

Geothermal electricity in Thailand การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย

/
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย Geothermal…

การสำรวจและการเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ

/
การสำรวจและการเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการสำรวจทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดินเพื่อนำพลังงานความร้อนใต้พิภพ…

การเก็บไฮโดรเจน (Hydrogen Storage)

/
กระบวนการเก็บไฮโดรเจน…