เรื่อง

ISO 52000 Energy performance of buildings

/
ทั่วโลกต่างมีความพยายามอย่างมากในการคงอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น แนวทางการแก้ปัญหามุ่งเป้าไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะในภาคส่วนของอาคารซึ่งมีศักยภาพอย่างมากในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

/
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน1) การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน2) การตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งนี้ผู้ตรวจสอบและรับรองสามารถใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามตัวอย่างที่กำหนดไว้