เรื่อง

HYBRID SOLAR/GEOTHERMAL HEATING AND COOLING : ได้รับรางวัลประสิทธิภาพสูงสุด ของ US Patent

/
The H L Turner Group Inc. ได้รับการรับรองสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา…