โครงสร้างราคาน้ำมัน: น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย

โครงสร้างราคาน้ำมัน

(ตอน น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย)

น้ำมันสำเร็จรูป

หรือน้ำมันเชื้อเพลิง คือน้ำมันสำเร็จรูปที่พร้อมใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทันที น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย มีดังนี้

  • เบนซิน (Benzene, Gasoline)
  • ดีเซล (Diesel)
  • น้ำมันเตา (Fuel Oil)
  • น้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel)
  • น้ำมันก๊าด (Kerozene)
  • ก๊าซปิโตรเลียม (Liquifiled Petroleum Gas : LPG)

น้ำมันสำเร็จรูปประเภทต่างๆ  ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งแต่ละโรงกลั่นจะมีกระบวนการกลั่นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำมันดิบที่นำมากลั่น ชนิด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการกลั่น จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กระบวนการกลั่นแยก (Fractional Distillation Process)
  2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุล (Conversion Process)
  3. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (Treating Process)
  4. กระบวนการผสม (Blending Process)

01
รูปแสดงกระบวนการกลั่นน้ำมัน

เรียบเรียงโดย iEnergyGuru.com

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2555). น้ำมันสำเร็จรูปและกระบวนการกลั่นน้ำมัน  โครงสร้างราคาน้ำมัน. (pp. 2-3).

ienergyguru.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *