“มุ่งไปสู่เมืองสีเขียวสุดขั้ว—>The Greenest City”

มุ่งไปสู่เมืองสีเขียวสุดขั้ว

The Greenest City

เมืองแวนคูเวอร์จะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100%

การประชุม ICLEI World Conference 2015 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมืองแวนคูเวอร์ ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้พลังงานความร้อน การผลิตความเย็น และเครื่องใช้ภายในบ้านโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ด้วยแวนคูเวอร์ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลในมลรัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเมืองที่ยอมรับกันว่ามีความต้องการใช้พลังงานมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ได้เข้าร่วมกับเมืองใหญ่ทั้ง 50 แห่ง ในการให้คำมั่นสัญญาร่วมกันในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน

โดยในปี 2007 เมืองแวนคูเวอร์ ได้รับรางวัลซึ่งมอบให้สำหรับเมืองสีเขียว (Greenest City) ที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย 100,000 ครัวเรือน

mayor

นายเกรเกอร์ โรเบิร์ตสัน นายกเทศมนตรีเมืองแวนคูเวอร์

“หลายเมืองทั่วโลกจำเป็นต้องแสดงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเราสมารถดำเนินการได้โดยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% อนาคตทางเศรษฐกิจ และการดำรงอยู่ของเมืองแวนคูเวอร์จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเผชิญหน้าและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ รวมถึงการมุ่งไปสู่การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเรากำลังทำงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองสีเขียวที่สุดในโลก” นายเกรเกอร์กล่าวอะไรคือสิ่งที่เมืองแวนคูเวอร์ กำลังทำเพื่อเปลี่ยนไปสู่เมืองสีเขียว? เรามาดูกันว่ามาตรการอะไรที่จะทำให้เมืองแวนคูเวอร์เป็นเมืองสีเขียวที่สุด...ในโลก

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

 

เมืองแวนคูเวอร์ได้มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายระยะยาว คือการสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติถึงความเป็นวิสาหกิจสีเขียว เป้าหมายเหล่านี้ได้เพิ่มตำแหน่งงานถึง 2 เท่าตัวภายในปี 2020 มันจะเป็นที่ที่เจ๋งสุดๆ ที่เมืองที่สวยงามที่สุดในโลกได้สร้างให้เกิดงานด้านนี้ (green jobs)

สภาวะอากาศสีเขียว (Green Climate)

 

ความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ที่กำลังเติบโต คือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีอัตราการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับเดียวกับปี 1990  และมีเป้าหมายในปี 2020 ที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลด 33%  จากอัตราการปลดปล่อยในปี 2007 และจะยกเลิกการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลงทั้งหมด ซึ่งจะทำให้อากาศมีความบริสุทธิ์มากขึ้น

อาคารสีเขียว (Green Buildings)

 

เมืองแวนคูเวอร์มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้อาคารใหม่ที่จะก่อสร้างตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป จะต้องลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงคาร์บอนในการดำเนินการ รวมถึงการส่งเสริมให้อาคารเก่าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% จากระดับการปลดปล่อยในปี 2007

การเดินทางสีเขียว (Green Transportation)

 

การที่จะเป็นเมืองสีเขียวได้จำเป็นต้องสร้างทางเดินเท้า  ทางสำหรับรถจักรยาน และทางเลือกในการเดินทาง  เป้าหมายแรกในปี 2020 คือการเดินทางโดยไม่ใช้ยานพาหนะ การใช้รถจักรยาน และการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 % และเป้าหมายถัดไป คือการลดอัตราการใช้ยานพาหนะ กิโลเมตรต่อการเดินทางต่อจำนวนประชากร ให้ลดลง 20% จากปี 2007

การลดของเสีย (Reduced Waste)

 

ปัจจุบันเมืองแวนคูเวอร์ได้ดำเนินการเปลี่ยนของเสียที่ต้องนำไปดำเนินการกำจัดลงไปแล้วถึง  55%  แต่เป้าหมายสูงสุดคือลดการเกิดของเสียลงเป็น 0% โดยในปี 2020 มีเป้าหมายที่ลดของเสียที่สามารถนำไปฝังกลบหรือไปเผาทิ้งให้ได้ 50% จากปี 2008

ธรรมชาติ (Nature)

 

วิสัยทัศน์ที่สำคัญของเมืองแวนคูเวอร์ คือการให้ประชากรในเมืองได้สัมผัสพื้นที่สีเขียว รวมถึงการสร้างพื้นที่ป่าในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป้าหมายแรกในปี 2020 คือการทำให้ประชากรในเมืองได้มีเวลาในการเดินเท้าอย่างน้อย 5 นาทีในพื้นที่สีเขียว สวน ชายหาด หรือพื้นที่ทางธรรมชาติอื่นๆ เป้าหมายถัดไปคือปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 150,000 ต้นในเมือง ระหว่างปี 2010-2020

การปล่อยสิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นสีเขียว (Green Footprint)

 

เป้าหมายของแต่ละเมืองที่จะช่วยกันในการปลดปล่อยของเสีย ที่มุ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกัน คือเรามีโลกใบเดียวที่เราสามารถอยู่อาศัยได้ เป้าหมายในปี 2020 คือลดการปลดปล่อยที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศลง 33% จากปี 2006 

ระบบน้ำสะอาด (Clean Water)

 

เพื่อให้น้ำดื่มของเมืองแวนคูเวอร์ เป็นน้ำดื่มที่สะอาดที่สุด โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้มลรัฐบริติชโคลัมเบีย  ประชากรของประเทศแคนาดา และนานาชาติ มีมาตรฐานคุณภาพของน้ำดื่ม รวมถึงเป้าหมายในการลดการใช้น้ำต่อหัวประชากรลงให้ได้ 33% จากปี 2006

อากาศบริสุทธิ์ (Clean Air)

 

ขณะที่ประชากรของเมืองแวนคูเวอร์ได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เขายังมีเป้าหมายระยะยาวร่วมกันที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพอากาศที่จะใช้ในมลรัฐบริติชโคลัมเบีย  ประเทศแคนาดา และนานาชาติ

 อาหารประจำถิ่น (Local Food)

 

เมืองแวนคูเวอร์ได้สร้างแรงปรารถนาในการสร้างตลาดและชุมชนสำหรับชาวไร่และชาวสวน แต่ไม่ได้มุ่งหวังเป็นผู้นำในการสร้างแหล่งอาหารของโลก โดยเป้าหมายในปี 2020 จะเพิ่มแหล่งอาหารท้องถิ่นอย่างน้อย 50% จากปี 2010 ซึ่งหมายความรวมถึงความสามารถเข้าถึงอาหารสดประจำท้องถิ่น โดยปราศจากอันตรายจากสารเคมี รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเป็นธรรม

ภายใน 2-3 ทศวรรษข้างหน้า สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่เพียงแต่เป็นเมืองที่ยั่งยืนที่สุดในโลก  ถ้าเมืองแวนคูเวอร์ทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมืองแวนคูเวอร์จะเป็นเมืองแรกที่มีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% แห่งแรกของโลกด้วย

 

Bibliography

spiritscienceandmetaphysics.com/. (2015, April 29). Retrieved from www.spiritscienceandmetaphysics.com: http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/vancouver-will-be-powered-by-100-renewable-energy/

 

ienergyguru.com


 

1 Review

1

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *