การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

โลหะมูลฐาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

เครื่องจักรและอุปกรณ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ พลังงาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2558 พพ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม) ในอุตสาหกรรม โลหะมูลฐาน และ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์

รุ่นที่

ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม

จังหวัด

1

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี (อมตะนคร)

2

วันที่ 1-3 กันยายน 2558 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

3

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา

รุ่นที่

ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม

จังหวัด

1

วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 สพบ. คลองห้า ปทุมธานี

2

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

3

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 โรงแรมแกรนด์โซเล พัทยา

4

วันที่ 22-24 กันยายน 2558 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

5

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2558 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

6

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

7

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา

8

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

0 Reviews

Write a Review