โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ

ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในโครงการจะดำเนินกิจกรรมให้สถานประกอบการดังนี้

1. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

2. เข้าให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานของสถานประกอบการในแต่ละแห่ง เพื่อให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ

2.1 การเข้าให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
1) ดำเนินการสำรวจ ตรวจวัด และศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนที่มีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักของสถานประกอบการ
2) สนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

2.2 การเข้าให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
1) ดำเนินการสำรวจข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2) สนับสนุนให้สถานประกอบการ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

          ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปที่

สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2223 0021 – 9 ต่อ 1232
โทรสาร 0 2226 6430

หรือ

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
(ผศ.ดร. เก่งกมล วิรัตน์เกษม)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรสาร : 053-944143

สอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม

สืบสกุล อยู่อินทร์พรหม, ธวัชชัย อินตาวงค์

โทรศัพท์ : 053-944146 ต่อ 418, 084-6155004
email : energy.cmu@gmail.com, golf_ozao@hotmail.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *