13 มีนาคม วันช้างไทย

 วันช้างไทย

13 มีนาคม

วันช้างไทย

ที่มา  www.daily.bangkokbiznews.com

ประวัติความเป็นมาของวันช้างไทย

เริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย เป็นหน่วยที่งานประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย   โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญว่าถ้าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็สามารถจะช่วยให้ประชาชน มาสนใจช้างไทย รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทย  ต่อมาคณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสมเป็นวันช้างไทย ในครั้งแรกได้พิจารณาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี  แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยแล้ว จึงได้พิจารณาใหม่หาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ความสำคัญของช้างไทย

-  ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

-  ช้างใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ

-  ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ

-  ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม

- ช้างใช้ในอุตสาหกรรมทำไม้

กิจกรรมวันช้างไทย

- ทางปางช้างมีการจัดขันโตกอาหารช้าง

- เด็กผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถข้าชมปางช้างได้ฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ เห็นถึงคุณค่าของช้างไทยและความสำคัญของวันช้างไทย

- มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานช้าง เช่น ผลงานศิลปะของช้าง การแสดงของช้างแสนรู้ และนิทรรศการอื่นๆมากมาย

รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมวันช้างไทย

วันช้างไทย

ที่มา : www.guidelanna.blogspot.com, www.dailynews.co.th, www.news.sanook.com,www.manager.co.th


Bibliography

lib.ru.ac.th. (2006, December 25). วันช้างไทย 13 มีนาคม. Retrieved from http://www.lib.ru.ac.th: http://www.lib.ru.ac.th/journal/elephant.html

myhora.com. (NA). วันช้างไทย. Retrieved from http://www.myhora.com: http://www.myhora.com/ปฎิทิน/วันช้างไทย

tlcthai.com. (2015, March 13). วันช้างไทย (13 มีนาคม). Retrieved from http://www.tlcthai.com: http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4437.html

wikipedia.org. (2016, January 16). วันช้างไทย. Retrieved from https://th.wikipedia.org: https://th.wikipedia.org/wiki/ันช้างไทย

iEnergyGuru-Blue

 วันช้างไทย 13 มีนาคม

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *