12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 

วันแม่แห่งชาติ

ความเป็นมาและความสำคัญ

วันแม่แห่งชาติ ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ

วันแม่แห่งชาติ

ดอกมะลินั้นมีสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีมีต่อลูกนั้นล้วนบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งใดๆแอบแฝง อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมยาวนานสามารถส่งกลินไปได้ไกล เปรียบเสมือนความรักความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก ไม่ว่าลูกจะอยู่ไกลสักแค่ไหนความรักของแม่ก็ไม่มีวันเสื่อมคลายไป นอกจากนี้ยังมีเพลง "ค่าน้ำนม" ที่เป็นเพลงสื่อถึงความรักของแม่และระลึกถึงบุญคุณของค่าน้ำนมที่ทำให้เราได้เติบใหญ่

ในปัจจุบันนอกจาการจัดงานเพื่อระลึกถึงบุญคุณของแม่แล้ว ยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกันทั่วประเทศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกัน

กิจกรรมต่างๆในวันแม่แห่งชาติ

  1. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่
  2. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  3. การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล
  4. การประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
  5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ

Bibliography

th.wikipedia.org. (2016, july 22). วันแม่แห่งชาติ. Retrieved from https://th.wikipedia.org: https://goo.gl/W6WYVl

www.lib.ru.ac.th/. (NA). สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. Retrieved from http://www.lib.ru.ac.th/: http://www.lib.ru.ac.th/journal/aug/aug12-MatherThainationalDay.html

ประเพณีไทยๆ. (NA). วันแม่แห่งชาติ. Retrieved from www.ประเพณีไทยๆ.com: http://goo.gl/CeQ63b

ประกาศลิขสิทธิ์ของ iEnergyGuru

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *