การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน

การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือเรียกโดยย่อว่า EnMS ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011)

โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือเรียกโดยย่อว่า ISO)  โดยมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน  ซึ่งให้มีการดำเนินการ และขอการรับรองโดยสมัครใจ

การขอการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรฐานการจัดการอื่น ๆ โดยหน่วยงานที่ให้การรับรองระบบได้เราเรียกว่า หน่วยรับรอง (Certification Body) หรือเรียกโดยย่อว่า CB ซึ่งในประเทศไทยก็มีอยู่หลายหน่วยงานที่ให้การรับรองได้ เช่น Bureau Veritas TUVnord URS SGS MASCI เป็นต้น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเริ่มตระหนักถึงการลดการใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศมีจำนวนการขอรับรองระบบ ISO 50001 ในปี 2015 ดังนี้

  1. ประเทศไทย                           138 แห่ง
  2. ประเทศเวียดนาม                   45 แห่ง
  3. ประเทศมาเลเซีย                    34 แห่ง
  4. ประเทศอินโดนิเซีย                27 แห่ง
  5. ประเทศสิงคโปร์                     26 แห่ง
  6. ประเทศกัมพูชา                      13 แห่ง
  7. ประเทศฟิลิปปินส์                   2 แห่ง
  8. ประเทศเมียนมาร์                   1 แห่ง
  9. ประเทศลาว                            1 แห่ง
  10. ประเทศบรูไน                         1 แห่ง

จากตัวเลขแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความตื่นตัวในการลดการใช้พลังงาน  ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงานตามมารตรฐานสากล หรือ ISO 50001

iso-50001

 

 

Bibliography

iEnergyGuru. (2015, February 15). การขอการรับรองมาตรฐาน ISO 50001. Retrieved from http://ienergyguru.com/: http://ienergyguru.com/2015/02/iso-50001-certification/

iEnergyGuru. (2015, february). ความเข้าใจเบื้องต้น ISO 50001. Retrieved from http://ienergyguru.com/: http://ienergyguru.com/2015/02/ความเข้าใจเบื้องต้น-iso-50001/

ISO. (2015). ISO Survey. Retrieved from http://www.iso.org/: http://www.iso.org/iso/iso-survey

 

2 Reviews

5
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *