ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

(ที่มาของรูปภาพ website : Aweablog)

พลังงานลม ข่าวล่าสุดจากมาตรการพลังงานสะอาดประเทศสหรัฐอเมริกา ทางการสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ 17 % ภายในปี ค.ศ. 2020 และ 80% ใน ค.ศ. 2050 การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินในอเมริกากำลังอยู่ในสภาวะขาลง อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากสถิติล่าสุด การผลิตกระแสไฟฟ้ามวลรวมของประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่านหินมีสัดสวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2000 ถ่านหินคลองสัดส่วนที่มากสุดของประเทศอยู่ที่ 53% และในปี ค.ศ. 2015 ถ่านที่ตกลำดับเหลือเพียงแค่ 34% ส่วนสาเหตุการใช้ถ่านหินลดลงในประเทศสหรัฐอเมริกามีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก 1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วย ก๊าซธรรมชาติมีต้นทุนที่ถูกลงและค้นพบแหล่งทรัพยากรมากยิ่งขึ้น 2) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนที่ลดลงในหลายปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาลและนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ 3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านมีปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการควบคุมมลพิษของประเทศมีความเข้มงวดมากขึ้นและบังคับให้โรงไฟฟ้าถ่านหินทุกแห่งต้องติดตั้งระบบควบคุมมลพิษที่มีต้นทุนการบริหารที่สูงมาก

ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

อัตราการเพิ่มโตของพลังลม (ที่มาของรูปภาพ website : Green tech media)

ปัจจุบันถ่านหินถือครองสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่ที่ 1 ใน 3 ของประเทศ หรือ ราวๆ 31 % ซึ่งยุทธศาสตร์หลักของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการลดก๊าซเรือนกระจก คือกลยุทธการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน หรือ พลังสะอาด ได้แก่ นิวเคลียร์ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน จะอยู่ที่เกณฑ์ราคาตั้งแต่ 66 เหรียญสหรัฐ ต่อ MWH (ก๊าซธรรมชาติ) ถึง 242 เหรียญสหรัฐ ต่อ MWH (พลังแสงอาทิตย์) อย่างไรก็ดียุทธศาสตร์การลดสภาวะเรือนกระจกของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพลังงานจากถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดจะฟังดูแล้วน่าเหลือเชื่อ แต่หากย้อนดูภาพรวมการผลิตพลังงานองค์รวมของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา จะพบว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังลมและก๊าซธรรมชาติมีอัตราการเติบโตที่สูงเป็นอย่างมาก และใน 5 ปี ผ่านมา อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังลมสูงถึงกว่า 250 % เลยที่เดียว

ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

สัดส่วนการผลิตกระแสไฟด้วยพลังลมทั่วสหรัฐอเมริกา(ที่มาของรูปภาพ website : Aweablog)

เมื่อเทียบสัดส่วนการลงทุนของพลังงานสะอาดในปี ค.ศ. 2015 จะเห็นได้ชัดว่า พลังงานลมและพลังงามแสงอาทิตย์ที่อัตราการเติบโตกว่า 67 % จากการเติบโตของตลาดพลังงาน เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของก๊าซธรรมชาติจะอยู่แค่เพียง 30%

ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

สัดส่วนการเติบโตของตลาดพลังงาน(ที่มาของรูปภาพ website : natural gas intel)

จากข้อมูลที่กล่าวมาสามารถบ่งชี้ได้ชัดว่า ณ ตอนนี้ พลังงานสะอาดที่ผลิตโดยกระแสลมมาแรงที่สุดในในบรรดาพลังงานอื่น ๆ หรือเรียกได้ว่ายุคทองแห่งพลังลม วายุ สลาตัน นั้นเอง


เรียบเรียงโดย นายศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตน์ ทีมงาน iEnergy Guru
เอกสารอ้างอิง
http://www.theenergycollective.com/jemiller_ep/98281/costs-replace-us-coal-power-clean-energy
https://www.forbes.com/sites/thebakersinstitute/2016/05/17/whos-winning-the-battle-to-replace-coal/#4c78753c765d
http://oilprice.com/Alternative-Energy/Wind-Power/Wind-Energy-Could-Blow-US-Coal-Industry-Away.html

ยุคทองแห่งพลังงานลม “กำลังปัดเป่าอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกา” จริงหรือไม่ ?

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *