“SYS” ลงนามในสัญญากับ กฟภ. เพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ Floating Solar ภายใต้แนวคิด “พลิกผืนน้ำ สู่พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน” ตอกย้ำผู้ผลิต เหล็กไทย หัวใจกรีน

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) โดยมี นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม ร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมโรงงานห้วยโป่ง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar)  อยู่ภายใต้ความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย กฟภ.จะดำเนินการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) ในพื้นที่บริเวณบ่อหน่วงน้ำฝนในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ กนอ. และได้คัดเลือกให้บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิว เอช เอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง เข้าร่วมเป็นโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กรธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวไม่เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังมุ่งเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานทดแทนอีกด้วย

 

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาให้บริการดังกล่าว ระหว่าง กฟภ. และ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ทาง กฟภ. จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า 11,984 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) บนผิวน้ำของบ่อหน่วงน้ำฝนในพื้นที่ของ กนอ. รวมทั้งบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Floating Solar ตลอดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Platform มาช่วยบริหารจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม แต่ยังช่วยให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของ กนอ. ในการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี  เปิดเผยว่า  “SYS รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโรงงานของ SYS ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการผลิตสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตที่นำเศษเหล็กหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทาง Circular Economy อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินและฟอสซิล ซึ่งการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอย่างจำกัด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ SYS เหล็กไทย หัวใจกรีนนายเจษฎา กล่าว

 

4 Reviews

5
5
5
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *