Entries by s.yanwaree

COP 21 summary: ความร่วมมือของทุกชาติในการควบคุมอุณหภูมิโลก

COP 21 summary จบลงไปแล้วกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558 โดยมีประเทศเข้าร่วมถึง 195 ประเทศจากทั่วภูมิภาคของโลก

COP 21: ความหวังใหม่ในการควบคุมอุณหภูมิโลก

COP 21 เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการประชุมผู้นำโลกกว่า 150 ประเทศเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อตกลงเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ The 2015 United Nations Climate Change Conference, COP 21 or CMP 11 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ณ.กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานของหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ หรือ Energy conservation in Steam Boiler and Steam distribution ระบบหม้อไอน้ำ system ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ การนำความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ำมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ช่วยในการเดินเครื่องหม้อไอน้ำ เช่น ปั๊ม พัดลม เป็นต้น

Design of power system (การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง)

power system การอนุรักษ์พลังงานของระบบไฟฟ้า (power system) จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ  การจัดการการใช้งานก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกัน  การจัดการพลังงานของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผลจะต้องเข้าใจหลักการ ของการอนุรักษ์พลังงานตามเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบ แล้วนำมาปฏิบัติในการจัดการการใช้งาน

Power distribution system: ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า

ระบบจ่ายไฟฟ้า เริ่มจากสถานีย่อยซึ่งมีสายไฟหลายเส้นต่อผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ออกมาสู่ลูกค้าที่บริเวณต่างๆ   สายจ่ายไฟจะต่อเข้ากับอุปกรณ์รับไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคาร       อุปกรณ์รับไฟฟ้าแต่ละตัวจะมีอุปกรณ์ป้องกันต่ออยู่   เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดลัดวงจรขึ้น  เบรกเกอร์จะทำการตัดไฟฟ้าเพื่อแยกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและจำกัดความเสียหายไว้เฉพาะอุปกรณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น

Synchronous Machine (เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส)

เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส (Synchronous Machine) หมายถึงเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำงานด้วยการหมุน และขณะที่หมุนด้วยความเร็วคงที่  จะมีความเร็วรอบเท่ากับความเร็วซิงโครนัสซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วและความถี่กระแสสลับ  เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัสนี้อาจจะไม่ได้พบเห็นโดยทั่วไปมากนัก แต่ยังคงมีการใช้งานอยู่ในบางอุตสาหกรรม

Boiler Equipment (อุปกรณ์เสริมที่สำคัญของหม้อไอน้ำ)

อุปกรณ์เสริมที่สำคัญของ หม้อไอน้ำ (Boiler Equipment) คืออุปกรณที่ติดตั้งในระบบผลิตไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความเถียรของระบบผลิตไอน้ำ ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่จะนำเสนอ ได้แก่  Superheater และ Reheater, Economizer, Boiler Controls และ Steam accumulator

Boilers (หม้อไอน้ำ)

หม้อไอน้ำ (Boilers) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิง แล้วถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับน้ำในภาชนะอัดความดัน เพื่อกำเนิดไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิที่กำหนดหม้อไอน้ำที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ มีใช้กันทั่วไปใน อาคารสำนักงาน โรงงานผลิตต่างๆ เรือ โรงไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกแบบหม้อไอน้ำหลายชนิดเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะกับการใช้งาน หม้อไอน้ำมีหลายขนาดตั้งแต่ไม่กี่ตันต่อชั่วโมง(t/h) จนถึงหลายพัน t/hBoilers

steam traps (กับดักไอน้ำ)

steam traps หน้าที่ของกับดักไอน้ำมีดังต่อไปนี้1)  ระบายของผสมอิ่มตัวที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ไอน้ำต่าง ๆ และในท่อออกอย่างรวดเร็ว2)  กำจัดก๊าซที่ไม่ควบแน่น เช่น อากาศ ออกให้หมด3)  ต้องไม่มีไอน้ำรั่ว