Refrigeration & Air Condition


แหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมบทความ สาระน่ารู้ที่สำคัญของระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

/
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

/
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน…

เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)

/
เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์…

Vapor Compression System

/

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type)

/
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน…