บุคคลสำคัญด้านเทคโนโลยี


ประวัติและความเป็นมาของบุคคลสำคัญด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ

Sir Timothy John Berners-Lee ชายผู้ย่อโลกให้เล็กลงด้วย WWW

/
ในโลกยุคปัจจุบัน ถ้าเราต้องการหาข้อมูลอะไรสักอย่าง…

Samuel Martin Kier ผู้ขุดค้นพบน้ำมันเป็นคนแรกของโลก

/
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์แทบจะทุกชนิด…

Martin Cooper ผู้คิดค้นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรก

/
ชายผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็น…

Thomas Alva Edison อัจฉริยะนักประดิษฐ์

/
ถ้าให้เอ่ยชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขึ้นมาสักหนึ่งคน…

3 นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

/
ในยุคที่ผู้คนใช้สมาร์ทโฟนเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกาย…

Alessandro Volta นักฟิสิกส์ผู้คิดค้นแบตเตอรี่

/
หากจะกล่าวถึง อาเลสซานโดร…