iKnow


หลากหลายรูปแบบของข้อมูลและสาระความรู้ด้านพลังงานถูกรวบรวมไว้ใน iKnow

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

/
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนดให้หยุดราชการวันหนึ่งในวันปิยมหาราช เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็นสำนักพระราชวัง ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติ ฉัตร 5 ชั้น ประดับโคม ไฟ ราวเทียม กระถางธูป ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

10 จังหวัดที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทย

/
โซล่าเซลล์ ทราบหรือไม่!! 10 จังหวัดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์มากที่สุดในประเทศไทยนครราชสีมาอุบลราชธ่นีอุดรธานีขอนแก่น

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ "21 ตุลาคม"

/
วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (Final Energy Consumption by Economic Sector)

/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย…

22 กันยายน "CAR FREE DAY"

/
  ปัจจุบันนอกจากปัจจัย…

20 กันยายน "วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ"

/
20 กันยายน "วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ"   เมื่อ…

วันโอโซนโลก: World Ozone Day

/
วันโอโซนโลก (World Ozone Day)   เป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ…

LED คุ้มกว่า ยังไง?

/
LED คุ้มกว่า ยังไง? หลอด …

มารู้จักถังก๊าซหุงต้มกันเถอะ

/
มารู้จักถังก๊าซหุงต้มกันเถอะ ก๊าซหุงต้มที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยจะมีส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซโพรเพน…

ก๊าซหุงต้มหมด...อย่า! เติมเอง อันตราย ผิดกฎหมาย

/
ก๊าซหุงต้มหมด...อย่า! เติมเอง…

เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน

/
เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานง่ายๆ…

การบรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้ม

/
การบรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้ม มาตรฐานในการบรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้ม…

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไม่ใช่แค่โลกสวย

/
ลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์…

อยู่อย่างปลอดภัย กับเสาไฟฟ้าแรงสูง

/
อยู่อย่างปลอดภัย กับเสาไฟฟ้าแรงสูง รู้หรือไม่!!…

ถังก๊าซหุงต้มที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

/
ถังก๊าซหุงต้มที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ก๊าซหุงต้ม…