เรื่อง

แคนาดาต้องการสร้าง "Electric Tube Train" ที่วิ่งด้วยความเร็ว 620 ไมล์ต่อชั่วโมง

/
แผนของ TransPod สำหรับเส้นทางคมนาคมสายแรกจะครอบคลุมการเดินทางเกือบ…