23 มีนาคม: วันอุตุนิยมวิทยาโลก

วันอุตุนิยมวิทยาโลก

23 มีนาคม  

 

ประวัติความเป็นของวันอุตุนิยมวิทยาโลก

วันอุตุนิยมวิทยาโลกเริ่มมาจากการที่ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การขึ้นมาเพื่อสำรวจสภาพอากาศทั่วโลก และทำการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางภูมิอากาศ  ตลอดจนพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้หากสภาพอากาศของโลกเกิดการแปรปรวน  โดยใช้ชื่อว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  (WMO)  ซึ่งมีชื่อเดิมว่า International Meteorological Organization หรือ IMO ซึ่งองค์การที่ว่านี้มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 โดยมีหน้าที่ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาเชิงปฏิบัติการ และภูมิศาสตร์กายภาพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Group) ต่อมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 187 ประเทศ ทั่วโลก ได้ตกลงร่วมกันที่จะให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็น วันอุตุนิยมวิทยาโลก สำหรับในปี 2016 ประเทศไทยได้มีการกำหนดหัวข้อในการสัมมนาในวันอุตุนิยมวิทยาโลกในหัวข้อเรื่อง “เผชิญ...วิกฤต ร้อน แล้ง ฝน...ในอนาคต” (Hotter, Drier, Wetter, Face the Future)

วันอุตุนิยมวิทยาโลก

กิจกรรมวันอุตุนิยมวิทยาโลก

- มีจัดสัมมนาวิชาการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อสังคม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” และเป็นวันระลึกถึงวันก่อตั้งองค์การ

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทางธรรมชาติ


 

Bibliography

eduzones.com. (NA). 23 มีนาคม : วันอุตุนิยมวิทยาโลก. Retrieved from https://blog.eduzones.com: https://blog.eduzones.com/jobthai/141837

onep.go.th/library. (NA). วันอุตุนิยมวิทยาโลก. Retrieved from http://www.onep.go.th/library: http://goo.gl/wUrABL

th.wikipedia.org. (2015, January 27). องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก. Retrieved from https://th.wikipedia.org: https://goo.gl/Jn7Dkn

thai.cri.cn. (2015, March 13). วันอุตุนิยมวิทยาโลก. Retrieved from http://thai.cri.cn: http://thai.cri.cn/247/2015/03/23/225s230790.htm

iEnergyGuru-Blue

วันอุตุนิยมวิทยาโลก 23 มีนาคม

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *