15 พฤษภาคม : วันครอบครัวสากล

วันครอบครัวสากล

15 พฤษภาคม

 

ความเป็นมาของวันครอบครัวสากล

เริ่มจากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 15 พ.ค.ของทุกปื เป็นวันครอบครัวสากล (International Day of Families) เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว เพราะเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น โดยให้แต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น

โดยประเทศไทยนั้นได้มีการกำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัวแห่งชาติของไทย เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเองเพื่อไปพบปะกับครอบครัว โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

แล้ววันนี้ครอบครัวไทยเป็นอย่างไรบ้าง...

วันครอบครัวสากล

ที่มา: http://www.tlcthai.com/

สภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองตึงเครียด ต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงลูกๆ ให้อยู่สุขสบายที่สุด แต่พ่อแม่กลับต้องหาเงินจนตัวเป็นเกลียว บางครั้งหาเงินจนไม่มีเวลาให้กับลูก และอาจคิดเองว่า เงินคือคำตอบของทุกสิ่ง เงินจะบันดาลความสุขให้กับครอบครัวได้ แท้จริงแล้ว ความหมายที่ว่า เมื่อมีเงินครอบครัวจะมีความสุขนั้น อาจบ่อนทำลายให้สถาบันที่สำคัญที่สุดของสังคมแห่งนี้ ถูกทำลายโดยไม่รู้ตัว เพราะต่างฝ่ายต่างที่จะตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน โดยมิได้หวนคิดว่า แม้ไม่มีเงินก็สุขได้เช่นกัน

ความสุขของครอบครัวส่วนหนึ่ง ต้องยอมรับว่าคือการอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรมร่วมกัน จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีการหย่าร้างเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว จากปี 2539 มีการหย่า 13% โดยมีผู้จดทะเบียนสมรส 436,831 คู่, หย่า 56,718 คู่ และจากข้อมูลล่าสุดในปี 2549 มีผู้จดทะเบียนสมรส 347,913 คู่, หย่า 91,155 คู่ คิดเป็น 26% หรือมีการหย่าร้าง 1 คู่ ทุกๆ การจดทะเบียน 5 คู่ โดยเฉลี่ยหย่าร้างกันชั่วโมงละ 10 คู่ ทั้งนี้สภาพครอบครัวไทยจะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยมีครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพียง 5.6 ล้านครอบครัว จากครอบครัวไทยที่มีทั้งหมด 20 ล้านครอบครัว

นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการหย่าร้างกันแล้ว ยังมีปัจจัยที่ทำให้ความสุขของครอบครัวลดลง คือ คนในบ้านติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ การพนัน ทำให้ความสุขในครอบครัวลดลง จนบางคนอยากหนีออกจากบ้าน หรือแม้แต่กระทั่งคิดฆ่าตัวตาย!!!

ในขณะที่ทุกคนในบ้านอยากได้ความรักความอบอุ่นมากที่สุด แต่จากการสำรวจของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ สำรวจ "สุขภาวะครอบครัวปี 2551" พบว่า เพียง 5% ซึ่งวิธีแสดงความรักกับลูกมากที่สุดคือการกอดหอมแก้ม ส่วนลูกแสดงด้วยการดูแลปรนนิบัติพ่อแม่เมื่อมีเวลา และในวันครอบครัวนี้ 40.5% จะทำกิจกรรมพิเศษร่วมกัน

จากข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า พฤติกรรมที่ "ไม่" ยอมรับ คือพฤติกรรมชู้สาว นอกใจคู่รัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความซื่อสัตย์ยังเป็นคุณธรรมหลักสำคัญในสังคมครอบครัวไทย ทั้งนี้มีนักวิชาการเสนอแนะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้าน 70% มาจากพ่อบ้าน ดังนั้นพ่อบ้านจึงควรเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ระมัดระวังในด้านอารมณ์และการใช้คำพูด ควรรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายผิดก็ควรจะกล่าวคำ "ขอโทษ" และสิ่งสำคัญในการแก้ไขทุกปัญหา คือ การให้อภัย และที่สำคัญควรหากิจกรรมทำร่วมกัน อาจจะทุกวันอาทิตย์ หรือทุกครั้งที่มีโอกาส โดยอาจใช้กิจกรรมทางศาสนา และใช้แนวทางปฏิบัติชีวิตด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังกล่อมเกลาลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เพราะการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินตรา แต่ต้องใช้ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ รวมถึงการพูดคุยกันภายในครอบครัว ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความใกล้ชิดผูกพัน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัวได้


Bibliography

thaihealth.or.th. (2551, สิงหาคม 29). “15 พฤษภา” รวมกิจกรรม วันครอบครัวสากล. Retrieved from www.thaihealth.or.th: http://goo.gl/aGbZn3

brighttv.co.th/. (NA). "15 พฤษภาคม" วันครอบครัวสากล International Day of Families. Retrieved from http://www.brighttv.co.th/: http://goo.gl/OwqHnM

iEnergyGuru-Blue

วันครอบครัวสากล

15 พฤษภาคม

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *