โครงการตรวจวัด วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Audit)

โครงการตรวจวัดวิเคราะห์ (Energy Audit)

และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ

 

โครงการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Audit) เปิดรับสมัครบุคลากรของสถานประกอบการการทั้งโรงงาน และอาคาร โดยมีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร
การตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Audit) จำนวน 10 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นจะมีการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีจำนวน 1 วัน และภาคปฏิบัติจำนวน 2 วัน

 

Energy Audit

 

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ (ฟรี!!)

 

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ภาคทฤษฏี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน (จำนวน 10 รุ่น)
  • ส่งผู้สมัครเข้าฝึกอบรมได้ ไม่เกิน 4 ท่าน/แห่ง
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรจาก กระทรวงพลังงาน
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ คู่มือการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักในโรงงานหรืออาคารควบคุม วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเข้าฝึกอบรม

  1. กรอกใบสมัครและติดรูปถ่าย (กรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรองด้านวุฒิการศึกษาจากสถานประกอบการ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. นำส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาที่

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2192-1847-8
โทรสาร 0-2192-1849

หมายเหตุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการอบรมที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

Energy Audit

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://energyaudit.eqs.co.th

โครงการตรวจวัดวิเคราะห์ (Energy Audit) และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *