วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

วันเข้าพรรษา

ความเป็นมาและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ถูกกำหนดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ โดยในยุคต้นพุทธกาล ก็ยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี เมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศน์ ไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ ท่านพอมีเวลา ท่านก็จะไป หรือไม่ได้ไปเทศน์ไปสอนใคร ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบ มันสงัดดี เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิของท่าน ท่านก็จะไป ซึ่งแน่นอน ส่วนมากก็จะอยู่ในเขตที่เป็นป่าเป็นเขา ไกลๆออกไปจากตัวเมือง หรือว่าต้องผ่านไปในชนบทนั่นเอง  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้เมื่อถึงวันเข้าพรรษา หรือเมื่อเข้าฤดูฝน คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนกระทั่งขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ พระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษาไม่ควรไปบำเพ็ญภาวนาที่อื่น ไม่ไปเทศน์โปรดใคร

กิจวัตรของพระภิกษุในช่วงวันเข้าพรรษา

ในช่วงเข้าพรรษา กิจวัตรของพระภิกษุจะคล้ายกับวันออกพรรษา เพียงแต่พระภิกษุสงฆ์จะต้องไม่ออกไปนอกพื้นที่ พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษามากกว่า จะทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ ใครถนัดด้านวิชาใด ก็สั่งสอนเผยแพร่แก่พระภิกษุสงฆ์ที่พรรษาน้อยกว่า ช่วงวันเข้าพรรษานี้จึงจะทำให้พระภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฏกมากยิ่งขึ้น เมื่อพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ท่ามีหน้าที่ในการละชั่ว คือการละจากกิเลส

ประเพณีที่นิยมในวันเข้าพรรษา

ในวันเข้าพรรษาจะมีประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนเข้าพรรษานั้นเนื่องมาจากในฤดูฝน หรือเรียกว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” พระสงฆ์ต้องจำพรรษาสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทียนไว้สำหรับ จุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อพรรษา เพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ไว้จุดบูชา ทำกิจของสงฆ์ตลอด ๓ เดือน จึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นมานี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา” และในจังหวัดสระบึรีจะมีการจัดประเพณีการตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา ซึ่งดอกไม้ที่นำมาใช้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องเป็น "ดอกเข้าพรรษา" เท่านั้น ซึ่งดอกเข้าพรรษานั้นจะขึ้นอยู่บนเข้าใกล้กับรอยพระพุทธบาทและจะออกดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น

วันเข้าพรรษา

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

  1. ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
  2. ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
  3. งดเว้นอบายมุขต่างๆ
  4. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
  5. ร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้

Bibliography

MTHAI. (2015, June 29). วันเข้าพรรษา 2559. Retrieved from http://scoop.mthai.com/: http://scoop.mthai.com/specialdays/2543.html

www.dmc.tv. (NA). วันเข้าพรรษา 2559 . Retrieved from http://www.dmc.tv/: http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100716_Buddhist_Lent_Day.html

ธรรมะไทย. (NA). วันเข้าพรรษา. Retrieved from http://www.dhammathai.org/: http://www.dhammathai.org/day/kounpansa.php

iEnergyGuru-Blue

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *