สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ISO 50001

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ISO 50001

โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้สนับสนุนให้สถานประกอบการที่เป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ในลักษณะโครงการนำร่องจำนวน 50 แห่ง ภายใต้ “โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)”

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) และนำหลักสูตรดังกล่าวมาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการจำนวน 250 แห่ง โดยเป็นการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นจำนวน 200 แห่ง และเป็นการฝึกอบรมเชิงลึกและร่วมในการดำเนินการพัฒนาต่อยอดสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) อีกจำนวน 50 แห่ง จัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมเชิงลึกและเข้าให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสถานประกอบการให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของสถานประกอบการซึ่งดำเนินการแล้วภายใต้ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายของประเทศไทยให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเพียงพอต่อการยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ภายหลังสิ้นสุดโครงการ

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 8.30-13.00 น.  ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ฟรี) กำหนดการและใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้ค่ะ

 

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *