พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลก

พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลก

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาถูกกว่าถ่านหินแล้วในบางพื้นที่ของโลกเรา และไม่เกินทศวรรษนี้ราคาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จากมีต้นทุนต่ำที่สุดในเกือบทุกพื้นที่บนโลกใบนี้

ในปี ค.ศ. 2016  ทั้งประเทศชิลีและประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรทส์ สามารถผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยต้นทุนที่น้อยกว่า 3 เซนต์ต่อหน่วย(kWh) ซึ่งคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากถ่านหิน  ในขณะที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน และเม็กซิโก มีแผนที่จะดำเนินการโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ภายในปีนี้เพื่อการลดต้นทุนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

เซลล์แสงอาทิตย์

รูปแสดงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าระหว่างปี ค.ศ.2009-ค.ศ.2039

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ราคาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงกว่า 62% ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของต้นทุนในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยคาดว่าในปี ค.ศ. 2025 เซลล์แสงอาทิตย์อาจจะมีราคาถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินโดยเฉลี่ยทั่วโลก ตามแนวทางของ Bloomberg New Energy Finance.

เทคโนโลยี่ที่ดีขึ้นเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมด้านประสิทธิภาพในการผลิต  รวมถึงปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นสู่ระดับการผลิตที่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ (the economies of scale and manufacturing) ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง  ซึ่งจะสามารถจะแข่งขันด้านต้นทุนกับแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิสได้ในที่สุด

เซลล์แสงอาทิตย์

รูปแสดงสัดส่วนต้นทุนของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างปี ค.ศ.2009-ค.ศ.2025 ซึ่งลดลงกว่า 84 %

Jenny Chase, head of solar analysis for New Energy Finance กล่าวว่า “ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมีต้นทุนราว 73 เซนต์ต่อวัตต์ ภายในปี ค.ศ.2025 เปรียบเทียบกับต้นทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 1.14 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อวัตต์ ลดลงถึง 36 %”

เหตุผลสนับสนุนการคาดการณ์ข้างต้นมีดังนี้

  • GTM Research คาดหมายว่าในบางส่วนของพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 1เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อวัตต์ในปัจจุบัน และอาจจะลดลงเหลือ 75 เซนต์ต่อวัตต์ ในปี ค.ศ.2021 จากการวิเคราะห์ของ MJ Shiao.
  • The U.S. Energy Department’s National Renewable Energy Lab คาดหมายต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 2 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อวัตต์ในปัจจุบัน และจะลดลงเหลือ 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อวัตต์ ในปี ค.ศ. 2020 โดย Donald Chung, a senior project leader
  • TheInternational Energy Agency(IEA) คาดหวังว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง 25% ในทุก 5 ปี ข้างหน้า
  • The International Renewable Energy Agency คาดหมายว่าในอนาคตต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง 43% ภายในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงถึง 84 % นับจากปี ค.ศ. 2009.

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

Jessica Shankleman and Chris Martin

January 3, 2017, 7:00 AM GMT+7 January 3, 2017, 7:16 PM GMT+7

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapest-power-on-earth-look-skyward-as-coal-falls-to-solar

 

พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลก

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *