นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสหภาพยุโรป มอบสิทธิบัตรให้แก่บริษัท Nanoptek Corp สำหรับนวัตกรรมใหม่ที่ถูกค้นพบ อุปกรณ์เชิงกล สารกึ่งตัวนำ

นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสหภาพยุโรป

สำหรับนวัตกรรมที่ถูกค้นพบ โดยบริษัท Nanoptek Corp จะช่วยให้แสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์สามารถผลิตเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน จากน้ำ และอุปกรณ์เชิงกล สารกึ่งตัวนำ นี้ยังสามารถให้แสงอาทิตย์ช่วยผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ผ่านกระบวนการ อิเล็กโทรลิซิสของน้ำ ซึ่งอุปกรณ์เชิงกลสารกึ่งตัวนำนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ครึ่งของ หนึ่งในสามของพลังงานในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน และ ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ใกล้เคียงศูนย์ ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้สามารถผลิต เชื้อเพลิง ไฮโดรเจน ได้ทุกที่บนโลก ที่มีแสงอาทิตย์และน้ำ

นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

อุปกรณ์เชิงกล สารกึ่งตัวนำ ผลิตเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน จากน้ำและแสงอาทิตย์

นวัตกรรมอุปกรณ์เชิงกล สารกึ่งตัวนำ ของบริษัท Nanoptek Corp ปรับเปลี่ยน ขั้ว anode ทั่วไป ในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบแอลคาไลน์  ด้วย UV-Blue™ photoanode ซึ่งเป็นอีกนวัตกรรมที่ Nanoptek คิดค้น เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่าน photoanode ประจุไฟฟ้าบวก จะ เร่งปฏิกิริยาแยกโมเลกุลน้ำออกจากกัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ ประจุบวก H+ และประจุลบ OH- และ อากาศบริเวณรอบข้างจะจับตัวเข้ากับ OH- ทำให้เกิด ก๊าซออกซิเจน และ H+ จะวิงเข้าสู่ขั้ว cathode และ จะรวมตัวกันทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ไฮโดรเจนนั้นเอง

นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบแอลคาไลน์

บริษัท Nanoptek Corp มุ่งหวังว่า นวัตกรรมอุปกรณ์เชิงกลสารกึ่งตัวนำ ที่ถูกขนานนามว่า LightFuel™ จะสามารถ แจกจ่าย เชื้อเพลิง ไฮโดรเจน ให้แก่รถยนต์พลังน้ำ (FCEVs) มากไปกว่านั้น อุปกรณ์เชิงกล สารกึ่งตัวนำ ว่า LightFuel™ จะใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า จากทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน

เรียบเรียงโดย นายศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตน์ ทีมงาน iEnergy Guru

เอกสารอ้างอิง

http://nanoptek.com/solar-hydrogen/application/

http://www.eqmagpro.com/european-patent-issued-to-nanoptek-for-invention-that-converts-sunlight-into-fuel/

http://www.prnewswire.com/news-releases/european-patent-issued-to-nanoptek-for-invention-that-converts-sunlight-into-fuel-300454967.html

นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

1 Review

1

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *