เชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001”

เชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001”

เขิญร่วมฟังเสวนา

เขิญร่วมฟังเสวนา ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมระบบ

การจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน ได้จัดงาน “สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงาน

ในระดับสากล (ISO 50001)” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรม

เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยในงานสัมมนาดังกล่าวจะมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรจาก อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แด่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

และจัดเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล

ISO 50001” จากผู้แทนของสถานประกอบการชั้นนำที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 50001 โดยภายในงาน

จะมีการแจกเอกสารเผยแพร่กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในโครงการด้วย จึงขอเชิญท่านผู้บริหารและผู้แทนของสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณศรัญญา เครือกนก 02-192-1847-8 หรือ consultant@eqs.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

เชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001”

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *