โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ Cr.https://www.dede.go.th/

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย แต่ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสีย จึงได้มีแนวคิดในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการอบแห้งเพื่อยืดอายุของผลผลิต โดยการอบแห้ง คือ การดึงความชื้นออกจากผลผลิตทางการเกษตร อาศัยการใช้ลมร้อนจากน้ำร้อนหรือไอน้ำเป็นแหล่งพลังงานในการอบแห้ง ซึ่งหากคิดเป็นปริมาณการใช้พลังงานนับว่าสูงพอควร แต่หากสามารถใช้การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเรียกอีกชื่อว่าโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานลงได้ โดยในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กัน

ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบ

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบและโครงสร้างดังรูปต่อไปนี้

Cr.http://medium.com/@si.chabsu/โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-solar-green-house-284e35b09221

หลักการทำงานของระบบ

Cr.http://webkc.dede.go.th/testmax/node/4480

จากรูป หลักการทำงานคล้าย ๆ กับปรากฎการณ์เรือนกระจก โดยจุดที่ 1 จะมีรังสีอาทิตย์หลากหลายความยาวคลื่น เมื่อเคลื่อนผ่านมายังหลังคาของโรงอบแห้งซึ่งทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต จะมีการสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตออกไปในจุดที่ 2  แต่รังสีอาทิตย์คลื่นสั้นจะสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ภายในโรงเรือนได้ในจุดที่ 3 เกิดการกระทบและดูดกลืนกับวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโรงอบแห้งในจุดที่ 4 ทำให้รังสีอาทิตย์คลื่นสั้นมีพลังงานลดลงกลายเป็นรังสีอาทิตย์คลื่นยาว และกลายเป็นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟาเรด ซึ่งรังสีความร้อนดังกล่าวไม่สามารถเดินทางผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนต ออกมาสู่ภายนอกได้ในจุดที่ 5 ทำให้อากาศภายในร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ในจุดที่ 6 ทำให้เกิดการระเหยของน้ำในตัวผลิตภัณฑ์ออกสู่อากาศในจุดที่ 7 โดยอากาศชื้นจะมีพัดลมดูดอากาศช่วยในการระบายอากาศชื้นในจุดที่ 8 ซึ่งพัดลมดูดอากาศนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในจุดที่ 9 และอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นต่ำจากภายนอกจะถูกดูดเข้าไปยังโรงอบแห้งแทนที่อากาศชื้นในจุดที่ 10

มาตรฐานการออกแบบของระบบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำการทำวิจัยและพัฒนาเป็นมาตรฐานการออกแบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสม คุ้มค่าต่อการผลิต และมีประสิทธิภาพสูง โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ดังนี้

Cr.http://webkc.dede.go.th/

ข้อดีและข้อเสียของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อดี

  1. ผลิตภัณฑ์สีสวยและสม่ำเสมอ
  2. สะอาด ปลอดภัยเพราะสามารถควบคุมแมลงหรือฝุ่นละออง
  3. ใช้เวลาน้อยกว่าการตากแดดแบบธรรมชาติ ทำให้ประหยัดเวลาในการตากได้
  4. ประหยัดแรงงาน ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง

ข้อเสีย

  1. ระยะเวลาในการอบแห้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ทำการอบแห้ง
  2. วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมีราคาค่อนข้างสูง

เรียบเรียงโดย นภัสวรรณ เย็นแย้ม

อ้างอิง

  1. คู่มือการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  2. การเยี่ยมชมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  3. คู่มือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทน

ประกาศลิขสิทธิ์ของ iEnergyGuru

2 Reviews

5
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *