Amazon เข้าร่วมกับ BOTTLE ที่นำโดย NREL เพื่อช่วยเปลี่ยนวิธีรีไซเคิลพลาสติกตามแนวคิด Circular Economy

ภาพถ่ายโดย Dennis Schroeder, NREL

จากปริมาณพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งทั่วโลกประมาณ 5.7 พันล้านเมตริกตันไม่เคยถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอาหารที่ผลิตขึ้นทุกปีทั่วโลก แม้ว่าขยะพลาสติกเพียงเสี้ยวเดียวได้ถูกฝังกลบไปแล้ว แต่ก็ยังมีอีกมากที่รอดพ้นจากการจัดการขยะ กลายเป็นมลพิษที่สามารถคงอยู่ได้ยาวนานหลายศตวรรษในป่า ทะเลสาบ และมหาสมุทร ปัญหาดังกล่าวได้สร้างแรงผลักดันทำให้ชุมชนทั่วโลกคิดใหม่ว่าพลาสติกถูกสร้างขึ้น จัดการ และรีไซเคิลอย่างไร แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกที่สามารถนำเทคโนโลยีเคมีที่ออกแบบมาเพื่อแยกส่วนและหมุนเวียนพลาสติกทุกชนิด อาจช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกบริสุทธิ์ ด้วยวิธีนี้ โลกอาจเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายจากพลาสติก ในขณะที่ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม

BOTTLE ย่อมาจาก "Bio-Optimized Technologies to keep Thermoplastics out of Landfills and the Environment" BOTTLE เป็นสมาคมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานสหรัฐ (DOE) ซึ่งรวบรวมทีมสหวิทยาการของผู้เชี่ยวชาญจาก 10 สถาบันพันธมิตรเพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกและอัพไซเคิล แรงผลักดันหลัก 2 ประการทำให้เกิดความพยายามในการทำงานร่วมกัน:

  1. การพัฒนากลยุทธ์ Upcycling เคมีสำหรับพลาสติกในปัจจุบัน
  2. ออกแบบพลาสติกแห่งอนาคตใหม่ให้รีไซเคิลได้ด้วยการออกแบบ

ความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง Amazon และ National Renewable Energy Laboratory (NREL) ที่นำโดย BOTTLE™ Consortium Amazon จะใช้กลยุทธ์การวิจัยเบื้องต้นของ BOTTLE ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการแยกโครงสร้างพลาสติก อัพไซเคิล และการออกแบบใหม่ และนำโซลูชันไปใช้ในความพยายามของบริษัทในการกำจัดหรือลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์ Gregg Beckham นักวิจัยอาวุโสของ NREL และ CEO ของ BOTTLE กล่าวว่าการเพิ่ม Amazon เข้าไปในรายชื่อพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตของกลุ่มนี้ เป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาโซลูชันสำหรับปัญหามลพิษพลาสติกที่ร้ายแรงที่สุดในโลก “Amazon พร้อมที่จะกระตุ้นกระบวนทัศน์ upcycling ใหม่โดยเปิดเผยโดยตรงต่อผู้บริโภคหลายพันล้านคน และส่งผลโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลาสติกในลักษณะองค์รวม”

ความร่วมมือนี้จะมุ่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางเคมีเพื่อแยกโครงสร้างพลาสติกที่พบได้ทั่วไปในบรรจุภัณฑ์ เช่น โพลิเอทิลีนและโพลีเอสเตอร์ โดยการสำรวจเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ทีมงานกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ที่ปรับขนาดได้เพื่อแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีขนาดเล็กลง สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ในการสังเคราะห์พลาสติกใหม่ หรือ—ยังดีกว่า—เพื่อสร้างคลาสของวัสดุทดแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า ตลอดการวิจัยนั้นจะมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อทำความเข้าใจข้อดีด้านสิ่งแวดล้อม เทคนิค สังคม และเศรษฐกิจของเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ

แปลและเรียบเรียงโดย ดร.วิชาญ นาคทอง ทีมงาน iEnergy Guru

 

Reference

  1. https://www.nrel.gov/news/program/2022/amazon-joins-nrel-led-bottle-consortium-to-help-change-the-way-we-recycle.html
  2. https://www.bottle.org/about.html

 

iEnergyGuru-Blue

1 Review

5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *