รู้ได้อย่างไรว่าเป็น โรงงานควบคุมตามกฏหมาย ?

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้จะรู้ได้อย่างไรว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานควบคุมตามกฎหมาย.........รายละเอียดดังกล่าวถูกกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

โรงงานควบคุม

คือ โรงงานภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า (มิเตอร์) หรือหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียว หรือหลายชุดรวมกัน  มีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ (kW) ขึ้นไป หรือ 1,175 กิโลวาร์ (kVA) ขึ้นไป หรือ มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป

สำหรับโรงงานที่มีขนาดตามรายละเอียดด้านบนนี้ จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุม ซึ่งปัจจุบันสามารถแจ้งผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (e-Service) : https://eservice.dede.go.th/

 

***สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานระบบ eservice แนะนำให้ดาวน์โหลด คำแนะนำการใช้ระบบ มาอ่านก่อนนะคะ

 

กรณีที่ต้องการแจ้งการขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมผ่านเอกสาร สามารถเข้าไปดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูลของโรงงานเพื่อการวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม ได้ที่ http://berc.dede.go.th/?page_id=2010

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลของโรงงานเพื่อการวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม พร้อมเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งข้อมูลไปที่

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2223 0021-9 ต่อ 1668, 1631, 1497, 1088 โทรสาร 0 2226 4697

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย อังสุมณ ฝักเจริญผล ทีมงาน iEnergyGuru

อ้างอิง 

  1. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (e-Service) https://eservice.dede.go.th/
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540

 

3 Reviews

5
5
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *