Entries by nine

หอพลังสุริยะ all in one ผลิตเชื้อเพลิงเครื่องบินโดยใช้น้ำ CO2 และแสงแดด

หอสุริยะในสเปนแห่งนี้รับแสงอาทิตย์ น้ำ และคาร์บอนไดออกไ […]

Danish Energy Island-เกาะพลังงานแห่งแรกของเดนมาร์ก

Shell plc เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติของอังกฤษซึ่งม […]