ข่าว Highlight ประจำสัปดาห์


ข่าว Highlight ด้านพลังงานที่น่าสนใจถูกรวบรวมไว้ที่นี่

CLEAN ENERGY INVESTMENT 2015

/
Clean Energy Investment เพิ่งได้สร้างสถิติใหม่ในปีที่ผ่านมา โดยมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ถึงปีละ 329 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และได้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 121,000 เมกกะวัตต์ 

EnMS Audit การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2558

/
EnMS Audit ตามที่ทราบกันว่ากฎกระทรวงเรื่อง กำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และมีประกาศกรมฯ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมผู้เชี่ยวชาญฯและผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฯ

Re-Use CO2 ปฏิวัติทรัพยากรโลก

/
Re Use CO2 ปฏิวัติวงการ เมื่อ Climeworks บริษัทสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ คิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาปริมาณ CO2 ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชั้นบรรยากาศของโลก ให้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพอากาศให้น่าอยู่มากขึ้น

Climate Change Expo 2015 "เพราะอากาศเป็นใจ"

/
Climate Change iEnergyGuru ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นองค์กรภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงานมหกรรมเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "Climate Change Expo 2015" ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558

/
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558ที่สะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการกำกับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานและความต้องการรายได้ของ 3 การไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ยืดเส้นยืดสาย กับเสื่อโยคะสาหร่าย

/
ยืดเส้นยืดสาย กับเสื่อโยคะสาหร่าย   การวิจัยและพัฒนาของมนุษย์…