ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม เกร็ดความรู้ ในด้านพลังงานและด้านอื่นๆ  ได้ที่ iEnergyGuru

AIKO นำเสนอนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024

กรกฎาคม 10, 2024/by new

การประหยัดพลังงาน…ประเด็นระดับโลกที่คนไทยทุกคนควรรู้

กันยายน 19, 2022/by new

นวัตกรรมทำความเย็นสีเขียวเพื่อโลก “Green Cooling” สารทำความเย็นธรรมชาติ เย็นได้ ไม่ทำลายโลก

กรกฎาคม 22, 2022/by puk

TOSHIBA ผลิตอุปกรณ์ LiDAR “ดวงตา” เพื่อยานยนต์ไร้คนขับขนาดเล็กที่สุดในโลก

มิถุนายน 27, 2022/by puk

“SYS” ลงนามในสัญญากับ กฟภ. เพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ Floating Solar ภายใต้แนวคิด “พลิกผืนน้ำ สู่พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน” ตอกย้ำผู้ผลิต เหล็กไทย หัวใจกรีน

มิถุนายน 13, 2022/by puk

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

พฤษภาคม 15, 2017/by Champ

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น

กุมภาพันธ์ 27, 2017/by Champ

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ISO 50001

กุมภาพันธ์ 15, 2017/by Champ

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม “Energy Point”

กรกฎาคม 20, 2016/by angsumon

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

มีนาคม 23, 2016/by angsumon

ข้อดีของการปั่นจักรยาน “เพื่อโลก…เพื่อเรา”

ธันวาคม 10, 2015/by iEnergyGuru.

Climate Change Expo 2015 “เพราะอากาศเป็นใจ”

ตุลาคม 28, 2015/by iEnergyGuru.

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาต่อยอดการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่การดำเนินการในระดับสากล (ISO50001)”

มิถุนายน 4, 2015/by iEnergyGuru.