เรื่อง

21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

/
หากกล่าวถึงความสุขของคนเราอย่างหนึ่งคือการกิน…

16 ตุลาคม วันอาหารโลก

/
อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต…

20 กันยายน ปี พ.ศ. 2427 ไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่สยามเป็นครั้งแรก

/
ไฟฟ้าเริ่มให้ความสว่างไสวเป็นครั้งแรกที่เมนโลปาร์ค…

8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

/
“การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลาย…

30 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2527 กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรีทะยานสู่อวกาศครั้งแรก

/
กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) เกิดจากการริเริ่มขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา;…

23 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2509 ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก

/
อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของการส่งยานขึ้นเป็นยังดวงจันทร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้…

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

/
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ…

24 กรกฎาคม 2454 นักโบราณคดีชาวอเมริกันค้นพบมาชูปิกชู

/
ใครจะรู้ว่าบนยอดเขาสูงชันเสียดฟ้า…

20 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ไวกิ้ง 1 ยานอวกาศลำแรกลงแตะผิวดาวอังคาร

/
20 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ไวกิ้ง 1 ยานอวกาศลำแรกลงแตะผิวดาวอังคาร เวลาเรารับชมภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว…

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

/
วันแม่แห่งชาติ ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันนอกจาการจัดงานเพื่อระลึกถึงบุญคุณของแม่แล้ว ยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันเข้าพรรษา

/
ถูกกำหนดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ โดยในยุคต้นพุทธกาล ก็ยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี เมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศน์ ไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ ท่านพอมีเวลา ท่านก็จะไป หรือไม่ได้ไปเทศน์ไปสอนใคร ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบ มันสงัดดี เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา

วันอาสาฬหบูชา

/
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี
วันประชากรโลก

วันประชากรโลก (World Population Day)

/
วันประชากรโลก (World Population Day) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก เพื่อให้ประชาชนรู้จักการวางแผนครอบครัวซึ่งการวางแผนครอบครัวจะส่งผลให้ประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถลดปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมทางสังคมลงได้