ยุคพลังงานสะอาดกำลังใกล้เข้ามาแล้ว!!!

ยุคพลังงานสะอาดกำลังใกล้เข้ามาแล้ว!!!

 

ตอนนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลกำลังตื่นตัวและหาทางลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลงโดยหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนอันได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงแดด พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ ชีวมวล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

1. COP20 กับพลังงานสะอาด

จากการประชุมสัมมนาด้านภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (COP20) ที่เมืองลิมา ประเทศเปรู ซึ่งมีการประชุมเกี่ยวกับ “Incredible Opportunity to Drive Down Global Emissions” โดยในการประชุมครั้งนั้น มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเก็บกักพลังงาน (Energy Storage Technologies)

การหันมาสนใจการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้เกิดผลสำเร็จในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอาจถึงขั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero emission) ในปี 2100 ตามแผนของ UNEP’s Emissions Gap Report 2014

พลังงานสะอาดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก ซึ่งในปี 2013 สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ในการประชุมสัมมนาด้านภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเริ่มที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี 2015 (COP21) เป้าหมายหลัก คือการใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยแก้ปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) ซึ่งเป็นปัญหาหลักในปัจจุบัน

2. กองทุน The Green Climate Fund (GCF)

กองทุน The Green Climate Fund หรือ GCF ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ประเทศกำลังพัฒนา Hela Cheikhrouhou  ผู้บริหารของกองทุน GCF กล่าวว่า “เป้าหมายของกองทุน คือ การสนับสุนนโครงการต่างๆ ที่ทำให้เกิดการลดหรือเลิกใช้พลังงานที่ไม่ยั่งยืน (พลังงานฟอสซิล) ซึ่งโครงการต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงการนั้น ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ” ซึ่งหมายความว่าหนึ่งในโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากองทุนนั้น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วย

3. การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์

การเติบโตของพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นมีตลาดที่สำคัญๆ อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลังงานจากแสงอาทิตย์เติบโตมากขึ้นในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นราคาของระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนที่ถูกลง

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังเข้ามาแย่งสัดส่วนของพลังงานดั้งเดิมในหลายประเทศเช่น เยอรมนี อิตาลี อินเดีย และสเปน จากรายงานของ Deutsche Bank report ในเดือนตุลาคม ปี 2014 สรุปว่า ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นจะมีราคาถูก หรืออาจจะถูกกว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของ 36 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2016 โดยในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเข้าใช้ในระบบสายส่งแล้วกว่า 10 มลรัฐ

Source: Deutsche Bank, EIA. Graph shows LCOE minus average electricity price

 

4. แคนาดากับพลังงานสะอาด

ประเทศแคนาดา ประเทศที่พัฒนาทางด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมาได้ตีพิมพ์รายงานฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Tracking the Energy Revolution Report ในช่วงเดือนธันวาคม 2014 ซึ่งในรายงานนี้สามารถสรุปใจความได้ดังนี้

  • ในปี 2013 แคนาดาได้ขยับอันดับของตัวเองใน กลุ่ม G20 ในด้านพลังงานสะอาดจากอันดับที่ 12 ไปสู่อันดับที่ 7
  • มีการใช้พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำแบบ run-of river และพลังงานชีวมวลในประเทศเพิ่มร้อยละ 93 จากปี 2009
  • ในปี 2013 ประเทศแคนาดาได้มีการบันทึกสถิติการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยหนึ่งต้นทุก ๆ 10 ชั่วโมง
  • เงินลงทุนด้านพลังงานสะอาดในประเทศแคนาดาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ลงทุนไปทั้งสิ้น 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 780 พันล้านบาท
  • การใช้พลังงานสะอาดก่อให้เกิดอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ในปี 2013 ผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2009

Merran Smith ผู้อำนวยการของ Clean Energy Canada กล่าวว่า “ประเด็นหนึ่งที่ทำให้พวกเราพัฒนาด้านพลังงานสะอาดช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเรา (สหรัฐอเมริกา) ที่ถือว่าพลังงานสะอาดเป็นวาระแห่งชาตินั้นเพราะว่ารัฐบาลของเรานั้นยังไม่ใส่ใจในพลังงานสะอาดเท่าที่ควร”

5. โลกสีเขียวที่เพิ่มขึ้น

วิดีทัศน์นี้แสดงเกี่ยวกับพวกเราจะทำอย่างไรให้โลกเรานี้ปราศจากการใช้พลังงานฟอสซิลในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

Source : Green World Rising. (Sep 02,2015). Green World Rising [Video File]. Video posted to http://www.boomerwarrior.org/2015/01/clean-energy-revolution-underway/

 

Bibliography

Rmontpellier. (2015, January 7). The Clean Energy Revolution is Underway. Retrieved from Boomerwarrior: http://www.boomerwarrior.org/ : http://www.boomerwarrior.org/2015/01/clean-energy-revolution-underway/

 

ienergyguru.com


 

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *