ความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านพลังงานหมุนเวียนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านพลังงานหมุนเวียน

ชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น

 

Masdar-City-and-the-Masdar-institute-a-city-powered-by-renewable-energy-690x309

เมืองมาสดาร์และสถาบันเทคโนโลยีมาสดาร์ เมืองแห่งพลังงานหมุนเวียน

ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสดาร์ โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Center (JICE)) ได้ยื่นข้อเสนอโปรแกรมฝึกอบรมในช่วงฤดูร้อน ซึ่งได้ออกแบบให้รองรับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสดาร์ (เมืองแห่งพลังงานหมุนเวียนของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ (UAE)) ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนชั้นสูง

Masdar-Institutes-solar-energy-testing-hubศูนย์ทดสอบด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันมาสดาร์

โปรแกรมความร่วมมือใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในการฝึกอบรมด้านพลังงานชั้นสูง และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจากสถาบันมาสดาร์จะได้เรียนรู้การทำงานและวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่นไปพร้อมกัน โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 หน่วยงานที่เข้ามาดูแลการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ประกอบด้วย Yokagawa Electric Corporation, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Chiyoda Corporation และ JGC Corporation

โดยบริษัทเหล่านี้ได้ยื่นข้อเสนอให้นักศึกษา 9 คน ได้ทำงานร่วมกับพนักงานของบริษัท โดยจะได้ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ทดสอบด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันมาสดาร์
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2015 นักศึกษา 9 คน จากสถาบันมาสดาร์ สำเร็จการศึกษาจากความร่วมมือด้านการศึกษาตามโปรแกรมของ JICE
โปรแกรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2015 ในเมืองอาบูดาบี โดยเริ่มต้นด้วยการสอนการใช้ภาษาญี่ปุ่น และการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น จนถึงวันที่ 23 เมษายน การเรียนรู้ดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเดินทางสู่โปรแกรมการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง วันที่ 26 มิถุนายน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรม

 

Masdar-Institute-of-technology-renewable-energy-courses-and-degrees-e1438553272711สถาบันด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนแห่ง มาสดาร์

ในระหว่างการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพกับพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าว ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมระบบและเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทั้ง 9 คนภายใต้ความร่วมมือในโปรแกรมนี้จะได้รับการจัดสรรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับสายวิชาที่ศึกษาอยู่ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาว
ในบางพื้นที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การผลิตสินค้าแบบอัตโนมัติโดยการใช้ซอฟแวร์ในการควบคุมการผลิต การผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ การออกแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการได้เข้าร่วมเรียนรู้ถึงผลของการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ “the Smart City” ในประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

Bibliography
GordonSmith. (AUGUST 2, 2015). ADVANCED ENERGY AND RENEWABLE TECHNOLOGY TRAINING IN JAPAN. Retrieved from https://solarthermalmagazine.com: https://solarthermalmagazine.com/2015/08/02/advanced-energy-and-renewable-technology-training-in-japan/

ienergyguru.com

 

 

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *